Home O nama Proizvodi Radovi Projektovanje Kontakt  
      Naša VIZIJA je da stvaramo vrednosti koje će istinski zadovoljiti potrebe naših klijenata,
    da postanemo jedna od najreferentnijih specijalizovanih kompanija na tržištu.
             Naša MISIJA je da pružamo vrhunsku uslugu i kvalitet svojih proizvoda,
           čime stičemo poverenje svojih poslovnih partnera.
   
   
 
Neki od naših izvedenih radova

 

RADOVI U TOKU

1. NAZIV PROJEKTA: GREJANJE I VENTILACIJA OBJEKTA HPV U TE” KOSTOLAC” A, KOSTOLAC
INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, TERMOELEKTRANA KOSTOLAC

OPIS RADOVA:
· izrada instalacija grejanja i ventilacije u objektu HPV u TE “ Kostolac”
· isporuka materijala i opreme
· merenje i puštanje u pogon

2. NAZIV PROJEKTA: FABRIKA LEKOVITOG BILJA “PLANTA SPONTANEA” DOBRA
INVESTITOR: PLANTA SPONTANEA, DONJI MILANOVAC

OPIS RADOVA:
· Mašinski radovi - izrada termotehnickih instalacija sa isporukom materijala i montažom opreme; izrada kotlarnica;izrada sistema za grejanje i hladjenje
· Elektro radovi – isporuka i montaža elektro opreme i materijala za fabriku lekovitog bilja
· Vodovod i kanalizacija sa pratećim gradjevinskim radovima
· Bele sobe – sistem ključ u ruke u saglasnosti sa standardom ISO 8
· Sistem za obezbedjenje objekata – sistem za video nadzor, protivpožarni sistem, kartični sistem obezbedjivanja objekata

3. NAZIV PROJEKTA: KLIMATIZACIJA TERMOKOMANDE 210MW TE” KOSTOLAC” A, KOSTOLAC
INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, TERMOELEKTRANA KOSTOLAC

OPIS RADOVA:
· izrada instalacija klimatizacije sa automatikom za grejanje i hladjenje TE “ Kostolac”
· isporuka materijala i opreme
· merenje i puštanje u pogon

4. REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE U FABRICI ČARAPA "PROLETER", IVANJICA

OPIS RADOVA:
· reparacija kotlova na naftu i ugalj

. servisiranje gorionika kotla na naftu i modifikacija za rad na mazut
. izrada mazutne i parne instalacije
. izrada dnevnog rezervora mazuta, razdelnika pare i akumulatora pare
. reparacija zatvorene ekspanzione posude i rezervoara komprinovanog vazduha
. izrada tehničke dokumentacije za tehnički prijem u inspekciji parnih kotlova

IZVEDENI RADOVI

1. NAZIV PROJEKTA: Izgradnja toplifikacionog sistema sela Drmno

INVESTITOR: Elektroprivreda Srbije
VREDNOST INVESTICIJE: 150.000.000,00 dinara
OPIS RADOVA:
· Izrada toplopredajnih podstanica
· Izrada primarnog i sekundarnog toplovoda u dužini cca. 27 km.
· Isporuka materijala (cevi)
· Zavarivački radovi
· Montažni radovi
· Zapenjavanje

2. NAZIV PROJEKTA: KLIMATIZACIJA TERMOKOMANDE I POBUDE GENERATORA TE” KOSTOLAC” A, KOSTOLAC
INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, TERMOELEKTRANA KOSTOLAC

OPIS RADOVA:
· izrada instalacija klimatizacije sa automatikom za grejanje i hladjenje TE “ Kostolac”
· isporuka materijala i opreme
· merenje i puštanje u pogon

3. Izgradnja toplopredajnih stanica za priključenje na toplifikacioni sistem grada Požarevca za sistem 130/75°C, kao i izrada projekta izvedenog stanja za sledeće objekte:
     1. Komanda garnizona VJ, snaga podstanice N = 780 kW, 1995.god.
     2. Klub VJ, snaga podstanice N = 1650 kW, 1995.god.
     3. Kasarna "Veljko Dugošević I", snaga podstanice N = 1650 kW, 1995.god.
     4. Kasarna "Veljko Dugošević I", snaga podstanice N = 3300 kW, 1995.god.
     5. Centar za socijalni rad, snaga podstanice N = 100 kW, 1996.god.
     6. Pionirski trg 22, snaga podstanice N = 350 kW, 1997.god.
     7. Topličina 24, snaga podstanice N = 1300 kW, 1997.god.
     8. Sinđelićeva 4, snaga podstanice N = 780 kW, 1997.god.
     9. Braničevska 22, snaga podstanice N = 2200 kW, 1998.god.
     10. Vatrogasni dom, snaga podstanice N = 800 kW, 1998.god.
     11. Svetosavska 29, snaga podstanice N = 1800 kW, 1998.god.
     12. TPS Brdo, snaga podstanice N = 1400 kW, 1999. god.
     13. TPS "Stiška", snaga podstanice N = 600 kW, 2000. god.
     14. TPS "Dunavska", snaga podstanice N = 1000 kW, 2000. god.
     15. TPS Brdo-1, snaga podstanice N = 600 kW, 2002. god.
     16. TPS Šumadijska 10, snaga podstanice N = 600 kW, 2003.god.
     17. TPS OŠ "Desanka Maksimović", snaga podstanice N = 750 kW, 2003. god
     18. TPS "YU BANKA", snaga podstanice N = 200 kW, 2004. god.
     19. TPS OŠ "Vuk Karadžić", snaga podstanice N = 1000 kW, 2004.god.
     20. TPS "Nemanje Tomića" , snaga podstanice N = 1900 kW, 2004.god.
     21. TPS "Vardarska 13-15", snaga podstanice N = 580 kW, 2005.god.

4. Izgradnja primarnog i sekundarnog razvoda za priključenje na toplifikacioni sistem grada Požarevca za sistem 130/75°C , kao i izrada projekta izvedenog stanja za sledeće objekte:
     1. Komanda garnizona VJ, sekundarni razvod
     2. Klub VJ, sekundarni razvod
     3. Klub VJ, spoljni razvod - Drinska
     4. Pionirski trg 22, sekundarni razvod
     5. Topličina 20 i 24, sekundarni razvod
     6. Sinđelićeva 4, sekundarni razvod
     7. Braničevska 22, sekundarni razvod
     8. Vatrogasni dom, sekundarni razvod
     9. Svetosavska 29, sekundarni razvod
     10. TPS Brdo, sekundarni razvod, 1999. god.
     11. TPS Brdo-1, sekundarni razvod-Podbrdica, 2002. god.
     12. Kostolačka, sekundarni razvod, 2002. god.
     13. B. Prvulović, sekundarni razvod, 2002-2003. god.
     14. R. Milenića Rusa, sekundarni razvod, 2002-2003. god.
     15. "Stara kasarna", primarni toplovod, 2002. god.
     16. Vojvode Stepe 27, sekundarni razvod, 2002. god.
     17. Dimitrija Tucovića 2a, sekundarni razvod, 2002.god.
     18. ul. Kosančićeva, sekundarni razvod, 2002-2003.god.
     19. Tršćanska 25 i 31, sekundarni razvod, 2002.god.
     20. Vardarska 17 i 17a, sekundarni razvod, 2002.god.
     21. ul. Bratstva jedinstva, sekundarni razvod, 2002-2003. god.
     22. Filipa Kljajića 5, sekundarni razvod, 2002.god.
     23. Draže Markovića 14, sekundarni razvod, 2003.god.
     24. Vojske Jugoslavije 121, sekundarni razvod, 2003.god.
     25. Kolubarska 13, 15 i 17, sekundarni razvod, 2003.god.
     26. ul. Sime Simića, sekundarni razvod, 2003. god.
     27. lokacija "Hrastovača", sekundarni razvod, 2003. god.
     28. "YU BANKA", primarni razvod, 2004. god.
     29. Braničevska, sekundarni razvod, decembar 2004.
     30. Jovana Popovića "BRDO 1-1", sekundarni razvod, decembar 2004.
     31. Stari Korzo 38 (Služba platnog prometa), sekundarni razvod, decembar 2004.
     32. Porečka, primarni razvod, decembar 2004.

5. Rastapanje mazuta, pretakanje, čišćenje rezervoara zapremine V = 100 m3 , izrada nove štedne i podne grejalice, Fabrika stočne hrane "Stižanka" Požarevac, 1995. god.

6. Rekonstrukcija kotlarnice na mazut bolnice "Dr. Dragiša Mišović" Beograd, 1997.god. - čišćenje dva rezervoara od po V = 50 m3

7. Rekonstrukcija kotlarnice na mazut bolnice "Železnička" Beograd, 1997.god. - čišćenje rezervoara zapremine V = 100 m3

8. Izvođenje radova na rekonstrukciji mazutne kotlarnice na objektu "Zastava film" - Košutnjak, kao i izrada dokumentacije izvedenog stanja, VP 3368, 1998. god.

9. Zamena zadnjeg ohladnog snopa parnog kotla Steambloc optimal tip 1200, "PIK" Kikinda, 1999.god.

10. Linija za hemijsku pripremu vode Toplana Kruševac, kapaciteta 25-30 m3/h, 1999.god.

11. Sanacija sekundarnog razvoda, "LITAS" Požarevac, 2000. god.

12. Sanacija i rekonstrukcija postrojenja za pripremu sanitarne vode 2 x 2 m3 na objektu "Samački hotel", investitor "Energoprojekt", 2000. god.

13. Rekonstrukcija sa izradom novog dela postrojenja za pripremu tople vode N = 72 kW, V = 4000 lit, na objektu ENJUB-YUBC, investitor "Energoprojekt", 2000. god

14. Sanacija toplovodnih kotlova S2000, Q = 2 x 2 MW u kotlarnici "ŽTP" - 25 maj - Zemun, 2001. god.

15. Izrada i montaža samonosećih dimnjaka 500 x 15000, "ŽTP"- 25 maj - Zemun, 2001. god.

16. Sanacija i rekonstrukcija postrojenja za centralnu pripremu tople vode 2 x 5 m3, "Sportski centar Zvezdara", 2001. god.

17. Izgradnja kotlarnice, radijatorskog i kaloriferskog grejanja, "MARBO - fabrika za preradu krompira" - Laktaši, 2001. god.

18. Radovi na priključenju zgrade suda na toplifikacioni sistem Požarevca, 2001. god.

19. Izrada i montaža dimnjaka 520×14255 mm, "ŽTP" Beograd, 2001. god.

20. Rekonstrukcija ventilacije garaže i hale za održavanje autobusa, "Litas" Požarevac, 2002. god.

21. Mašinski radovi na izgradnji toplovoda, "Telefon kabl" Beograd, 2002.god.

22. Popravka instalacija grejanja i kotlova u kotlarnici kasarne "Sinkovac" u Leskovcu, 2003.

23. Izgradnja toplopredajne stanice TPS ''Pozorište'', snage N = 600 kW, JKP ''Toplifikacija'' Sremska Mitrovica, 2003.

24. Zamena ekranske komore kotla TE-109, "TIGAR" Pirot. oktobar 2003.god.

25. Izrada instalacije centralnog grejanja u upravnim objektima karaula, VP Doljevac, 2003.

26. Izrada instalacije centralnog grejanja u novoizgradjenim stambenim objektima (3 lamele) ul. Jugovićeva 4, Požarevac, 2003-2004.

27. Mašinski radovi na priključenju na toplifikacioni sistem u Požarevcu objekta JUBANKE - primarna mreža i TPS 2004.

28. Mašinski radovi na zameni podnog grejača rezervoara mazuta zapremine V = 20.000,00 m3, ogrevne površine F = 378 m2, "COREKT INŽENJERING" Beograd za NIS NAFTAGAS - PROMET Novi Sad.

29. Izrada instalacije centralnog grejanja u novoizgrađenim stambenim objektima (ul. Vardarska 13-15, Požarevac, 2004).

30. Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja snage 2×1047 kW, "LITAS" Požarevac, 2004.

31. Izrada sistema za ventilaciju i hlađenje prostorija za smeštaj skenera, Zdravstveni centar Požarevac, februar 2005.

32. Izgradnja toplopredajnih stanica za priključenje na toplifikacioni sistem Kostolca za sistem 130/75°C, kao i izrada projekta izvedenog stanja za sledeće objekte:
     a. Toplopredajna stanica TPS B2-1, B2-2, snaga podstanice N = 3006 kW, mart 2005.
     b. Toplopredajna stanica TPS 20, B2-3, B4-1, snaga podstanice N = 3140 kW, mart 2005.
     c. Toplopredajna stanica TPS 18, snaga podstanice N = 1302 kW, mart 2005.
     d. Toplopredajna stanica TPS 23, snaga podstanice N = 524 kW, mart 2005.

33. Izgradnja toplovoda 130/75°C, krak RK103 i RK111 u Kostolcu, radovi u toku.

34. Izrada ekspanzionog suda V = 40 m3, JKP "Beogradske elektrane" TO Banovo brdo, radovi u toku.

35. Reparacija popucalih cevi izmenjivača toplote voda-vazduh sistema za klimatizaciju termokomande blika 210 MW, JP TE "KOSTOLAC" Kostolac, maj 2005.

36. Čišćenje rezervoara mazuta, izrada štedne i podne grejalice za rezervoar mazuta zapremine V = 100 m3, sa izradom kondenz grupa i opreme za napajanje kotlova; izrada tehničke dokumentacije, VP 3368, objekat: Kasana "Aleksa Dundić" Zemun, 1994.god.

37. Sanacija mazutne kotlarnice Hotela "Slavija" Beograd, 1995. god.

done by thedule